Min vecka – Aktuellt från Karin Karlsbro i Europaparlamentet

Min vecka – Aktuellt från Karin Karlsbro i Europaparlamentet

Tålamodet börjar ta slut. I väntan på vaccinet höjs röster om att vi ska förbjuda export. Men faktum är att ju fler handelshinder, desto krångligare blir det att få fram det. Ju mer vi samarbetar, desto snabbare kommer alla att få tillgång till vaccin. Detta tog jag upp på veckans möte med internationella handelsutskottet. Det är i tuffa tider man måste hålla fast vid sina principer. Frihandel är en sådan princip, som handlar om tillit, om säkerhet och i detta fall om liv och hälsa. För ett år sen idag skrev Cecilia Malmström och jag en artikel i Svenska Dagbladet om detta. 

Internationella handelsutskottet har röstat ja till det nya hållbara handelsavtalet mellan EU och Honduras som jag förhandlat i parlamentet. Förutom att det bidrar till hållbar handel med timmer och skydd för regnskogen stärker det mänskliga rättigheter. Grön liberalism i sin bästa form. Det har varit fantastiskt spännande att jobba med detta avtal som har tagit mig på flera digitala resor till Honduras och utan det hade jag inte fått möjlighet att bekanta mig med den tretåiga sengångaren som är svår att inte älska. 

Liberalernas vägval börjar närma sig ett avgörande. Som jag tidigare skrivit i mitt veckobrev så blir det också viktigt utifrån min roll i Europaparlamentet.

Jag jobbar för att Liberalerna vid kommande partiråd förtydligar att vi vill ha en ny regering, en borgerlig regering, förankrad mot mitten, utan beroende av ytterkantspartierna.  

Att medverka i en ren högerregering, som tar stöd från SD ligger inte i Liberalernas intresse. Att i mer eller mindre organiserad form förhandla kring statens budget med SD, är lika olämpligt av politiska skäl som det är orimligt av strategiska skäl. 

Jag förväntar mig att partiets ledning tar till sig av den djupa kritiken från många aktiva medlemmar mot partistyrelsens förslag att öppna för ett budgetsamarbete och lägger fram ett förtydligande om att Liberalerna inte kommer att medverka till detta. 

Nu behöver liberala värderingar stärkas och det vore ett stort misslyckande om vi alla inte kunde sluta upp bakom en kompromiss som vinner brett stöd. Ingen går stärkt ur en strid där vinnare och förlorare är nästan lika många. Det är inte enskilda länsförbund som ska behöva ta detta helhetsansvar för vår framtid och mejsla fram ett förtydligande som kan få brett stöd, utan de som av landsmötet har fått medlemmarnas förtroende. Särskilt mot bakgrund av att landsmötet 2019 slog fast: 

“Även i Sverige är anti-liberalismen på frammarch. Många svenska väljare lägger sin röst på och sympatiserar med partier som inte står upp för äganderätt, individens valfrihet och näringsfrihet, på den ena sidan, och individens rätt att välja sin identitet, livsstil och religion, på den andra. Samhällsdebatten är förråad inte minst i sociala medier. Liberalerna, som är ett frihetligt och progressivt bildningsparti, kommer aldrig att anamma populisternas språk och politiska agenda eller att aktivt medverka till deras frihetsbegränsande politiska förslag vinner inflytande över förhållanden i det svenska samhället. Liberalernas uppgift är att konsekvent motverka anti-liberala krafters försök till inflytande över svensk politik och att tydligt visa upp det liberala alternativet till populisternas samhällsvisioner”.

Trots att vi inte kan mötas fysiskt så är de digitala möten jag har med liberaler runt om i Sverige veckans höjdpunkter. Jag vill tacka Liberalerna i Blekinge för trevligt samtal och LUF Västra Stockholm för en riktig energikick. 

På måndag sänder jag ”EU-kvarten” live via Liberalerna Stockholms Facebook sida. Hoppas vi ses då. 

Liberala hälsningar,
Karin Karlsbro