NA: I början var det en lokal kinesisk angelägenhet

Som en blixt från en klar himmel har coronaviruset snabbt gått från en lokal kinesisk angelägenhet till en global kris. Människoliv, hälsa och ekonomin är hotade på ett sätt min generation tidigare inte upplevt. Flera europeiska länder, framför allt Italien och Spanien har drabbats mycket hårt.

Läs hela min krönika i NA här.