NA: Karin Karlsbro ”Det Strömsö-borgerliga Finland”

NA: Karin Karlsbro ”Det Strömsö-borgerliga Finland”

Det är svårt att inte beundra Finland för hur de vågat fatta modiga beslut om vilken roll man ska spela i Europa och i det internationella samarbetet, medan Sverige ofta har en mer tillbakalutad hållning i Bryssel. Hur Sverige tvekar och håller emot att fördjupa Europasamarbetet. Det kontrasterar till Finland som gick in mer helhjärtat i EU från allra första början. Redan två decennier tillbaka bytte man ut den finska marken mot euron och i dag har den finska finansministern en självklar plats när EU:s finansministrar möts, medan Sveriges dito får stå utanför när viktiga beslut även för Sverige fattas. Det är svårt att se att de svenska Socialdemokraterna hade bytt fot och vänt 180 grader i synen på medlemskap i Nato om det inte varit för Finlands resoluta hållning om att gå med efter att Ukraina attackerades av Ryssland.

Läs hela debattartikeln i Nerikes Allehanda.