NA – Karin Karlsbro: Ett enat Europa kan ge oss en fredligare värld

NA – Karin Karlsbro: Ett enat Europa kan ge oss en fredligare värld

Hamas terrorattacker mot Israel där civila utgör måltavlor utgör den värsta sortens ondska.

I det djupt farliga läge vi befinner oss i har EU ett stort ansvar och en viktigare roll än någonsin att spela. Den europeiska sammanhållningen är vårt starkaste vapen för att stoppa Putin. Bara genom att agera gemensamt med skarpa sanktioner kan den ryska krigskassan tryckas tillbaka. Det är bara med gemensamma ansträngningar som vi kan ge Ukraina allt det stöd som behövs.

Att EU talar med en röst när det gäller kriser och krig i världen är avgörande för att vårt försvar av demokrati och mänskliga rättigheter ska få fullt genomslag. Det gäller förstås EU:s medlemsländer, liksom EU-kommissionen som är den institution som ska företräda hela EU.

Läs gärna hela krönikan i Nerikes Allehanda.