NA: Karin Karlsbro ”I EU motarbetas naturvård av C”

NA: Karin Karlsbro ”I EU motarbetas naturvård av C”

Förra veckan röstade vi i miljöutskottet om lagen skulle förpassas till papperskorgen eller fortsätta förhandlas. Omröstningen föll ut med minsta möjliga marginal, där min röst avgjorde. Nu fortsätter behandlingen och sista ordet är inte sagt.

Naturvård och biologisk mångfald bottnar i synen på vetenskap och har alltid varit en hjärtefråga i Liberalernas miljöpolitik. Under veckan som gått har tonläget varit högt hos de som motarbetar lagen. Den största skiljelinjen går mellan oss och Centerpartiet trots att vi sitter i samma grupp i Europaparlamentet. Vi är gröna och Liberaler. De är varken det ena eller det andra, när det gäller naturvård.

Naturvården borde få en renässans i klimatpolitiken, skriver Karin Karlsbro (L).

Läs hela min krönika i Nerikes Allehanda.