NA: Karin Karlsbro ”Kina kan ställa EU på bar backe”

NA: Karin Karlsbro ”Kina kan ställa EU på bar backe”

EU är överens om att vi måste ställa om från fossila bränslen till grönare alternativ. Vi är oundvikligen på väg mot en grön industriell revolution.

Men det gröna skiftet ställer oss inför nya dilemman som vi måste hantera.

Läs min senaste krönika i Nerikes Allehanda.