Norrbottens-Kuriren: Karin Karlsbro ”Norrland och EU leder Europa in i den fossilfria ekonomin”

Norrbottens-Kuriren: Karin Karlsbro ”Norrland och EU leder Europa in i den fossilfria ekonomin”

I norra Sverige finns en stolt historia av innovation och entreprenörskap. Norrland har länge varit en plats där man sett Sverige som en del av något större. Där internationell handel kombinerat med innovation och hårt arbete är förutsättningen för välstånd, samtidigt som man förstått vikten av att industrin och ekonomin måste existera tillsammans med naturen och människorna. Denna mentalitet behövs för att leda Sverige, EU och resten av världen in i den gröna omställningen. 

Läs gärna hela krönikan i Norbottens-Kuriren.