QX Opinion: Sverige och EU måste agera mot homofobin när Italien kränker barnen i regnbågsfamiljer

QX Opinion: Sverige och EU måste agera mot homofobin när Italien kränker barnen i regnbågsfamiljer

Alla barn har rätt till sina föräldrar, oavsett vårdnadshavarens sexuella läggning. Det borde vara en självklarhet i Europa 2023. Men så är det inte i Italien.

Den italienska regeringen måste snabbt inse att EU aldrig accepterar när en medlemsstat kränker EU-medborgares rättigheter. Det skriver Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro och HBT-Liberalers ordförande Carl Otto Engberg på QX Opinion.

Läs artikeln här.