SvD: ”Hållbart skogs­bruk får en starkare ställning”

SvD: ”Hållbart skogs­bruk får en starkare ställning”

Med den europeiska marknadens muskler har vi möjlighet att göra verklig skillnad i arbetet mot avskogning i hela världen. Företrädare för Landshypotek Bank skriver att det finns risk att EU förbjuder lån till skogsbruk. Jag hoppas att jag kan lugna Landshypotek Bank och reda ut vad förslaget faktiskt innebär.

Läs hela min debattartikel i SvD här