Svenska Dagbladet: ”Handelshinder förvärrar pandemin”

På kort tid har coronaviruset gått från en lokal kinesisk angelägenhet, till ett problem av globala proportioner. Det har slagit stenhårt mot världsekonomin, såväl som mot den enskilda individen. Den globala produktionen och handeln har minskat kraftigt till följd av minskad efterfrågan på varor och tjänster. Frihetsbegränsningar och utegångsförbud av olika grader har skapat stor osäkerhet inom en rad branscher. Världens börser rasar, och många har redan förlorat arbete och försörjning. Många därtill har drabbats direkt av viruset, eller känner en stark oro inför pandemin.

Läs hela min och Cecilia Malmströms debattartikel i SvD här.