Sydöstran: ”Europasamarbete ger Blekinge renare luft”

Sydöstran: ”Europasamarbete ger Blekinge renare luft”

Sverige har alltid gått i bräschen för att minska nedsmutsningen av luften. Men idag är det i huvudsak genom EU-lagstiftning som vi fastställer kraven för luftkvalitet. Därefter är det upp till Sverige och våra kommuner att se till att dessa krav följs och att medborgarnas hälsa skyddas tillräckligt. Men EU:s krav har blivit omoderna, och Världshälsoorganisationen (WHO) har uppdaterat sina riktlinjer baserat på ny forskning.

Miljöförstöring stannar inte vid nationsgränser. För att vi ska kunna trygga hälsosam luft och rent vatten i Blekinge behövs samarbetet inom EU.

Läs gärna min och Roger Gardells, Gruppledare Liberalerna i Ronneby, insändare i Sydöstran.