KRÖNIKA: Tryck till Putin en gång för alla

Ett värderingarnas EU behövs i en orolig värld. EU har en unik roll att påverka omvärlden i demokratisk riktning genom diplomati, frihandelsavtal, bistånd och för vissa länder genom möjlighet till EU-medlemskap. EU som en stark, värderingsstyrd utrikespolitisk aktör som står för något annat är avgörande för att agera motkraft när andra vill riva ner det internationella samarbetet och backa från gemensamma åtaganden i klimatpolitiken.

Läs hela min krönika i Borås Tidning här.