Varför Karin Karlsbro och Liberalerna?

Varför Karin Karlsbro och Liberalerna?

Om man vill rösta på någon med en stabil liberal kompass som brinner för att stödja Ukraina och genomföra en grön liberal miljöpolitik i EU, då är jag din kandidat. 

Jag jobbar för ett starkt EU som håller ihop för att stoppa Putins krig och stötta Ukraina, som tar gemensamt ansvar för klimat, miljö och en hållbar, konkurrenskraftig ekonomi. 

Det sägs ibland att jag är lite besvärlig. Det behövs om man ska få någonting gjort i Bryssel.

Mina kärnfrågor – klicka på länkarna för att läsa mer

Vad har du uträttat i Bryssel de senaste fem åren? 

Politik är ett lagarbete men som enskild parlamentariker har man särskilt stort inflytande i frågor där man är utsedd till sin partigrupps förhandlare. I Europaparlamentet arbetar Liberalerna med mittengruppen Renew Europe.

Jag har haft fler än 20 olika förhandlingsuppdrag och är stolt över att ha varit med och lotsat i hamn de enda två frihandelsavtal som EU har gått i mål med under mandatperioden. Läs mer om mina frihandelsframgångar här.

Trots att protektionistiska vindar blåser över Europa så röstade till slut hela parlamentet ja till handelsavtalen med Nya Zeeland och Vietnam. 

Jag har också haft ansvar för EU:s nya klimattullar och jobbat hårt för att de ska vara utformade som just klimatverktyg och inte vara verktyg för grön protektionism. Läs mer om mitt arbete med EU:s klimattullar här.

EU:s nya batteriförordning är en lagstiftning med stor betydelse för hela batterimarkanden och hur vi säkerställer att den växande batterianvändningen är så hållbar som möjligt. Den förhandlade jag för gruppens räkning. Läs mer här.

Under de senaste veckorna har jag varit pådrivande för att inte högern i Europaparlamentet ska stoppa frihandeln med Ukraina, vilket vore oerhört olyckligt. Läs om mitt arbete för att stoppa Europas konservativa från att hindra Sveriges och EU:s handel med Ukraina här.

Vad står på din att-göra-lista inför kommande mandatperiod? 

Ukraina ska vinna kriget. Vi lever i den svåraste tid vår generation har upplevt. Att jobba för ett starkt EU som håller ihop och stöttar Ukraina är helt existentiellt för oss alla. Samtidigt måste vi göra allt vi kan för att strypa Putins krigskassa. EU kan göra mer. Jag har varit pådrivande för skräpta sanktioner och jobbar just nu aktivt för att få stopp på den skuggflotta som transporterar den ryska oljan över Östersjön i oförsäkrade och miljöfarliga fartyg. 

Klimatutsläppen ska minska och vi måste hantera den klimatkris vi befinner oss i. Miljön i Östersjön är en personlig hjärtefråga och jag vill arbeta för att skydda strömmingen och sillen som idag är på väg att ta slut på grund av kortsiktiga ekonomiskt styrda beslut. De gröna frågorna är inte en höger- och vänsterfråga och som liberal brinner jag för att använda marknaden och handelspolitiken för att främja tillväxt och hållbarhet. 

Vi måste stoppa den grova kriminaliteten. EU behövs för att komma åt den gränsöverskridande brottsligheten. När kriminella korsar den svenska gränsen ska jakten kunna fortsätta över Öresundsbron. Vi behöver därför en ny europeisk polisstyrka med möjlighet att agera både i Sverige och i andra EU-länder. 

Vilka utskott har du suttit i och vilka vill du sitta i nästa mandatperiod? 

Jag har suttit i internationella handelsutskottet där jag varit Renew Europes gruppledare och i miljöutskottet. Nästa mandatperiod fortsätter jag gärna i samma utskott. 

Jag har också varit vice ordförande i delegationen till Belarus och suttit i Ukrainadelegationen. 

Vad anser du om att parlamentet möts i både Bryssel och Strasbourg?

Parlamentet borde ha ett säte, Bryssel. 

Redovisar du den kontorsersättning du erhåller från parlamentet? 

Ja, jag har en helt öppen redovisning och låter också en extern revisor gå igenom ekonomin.

”Vi behöver ett starkt Europasamarbete för att stötta Ukraina. Vi ger oss inte förrän varenda rysk soldat lämnat ukrainsk mark.”

– Karin Karlsbro