Västerbottens-Kuriren: Det är inte hållbart med en slit och släng-ekonomi

Västerbottens-Kuriren: Det är inte hållbart med en slit och släng-ekonomi

Det var inte bättre förr. Samhället har i det mesta förändrats till det bättre. Men en sak är säker, tidigare generationer hade inte varit nöjda med vårt slit-och-släng samhälle. Inte för att de var övertygade om att det är dåligt för miljön, utan helt enkelt därför att det är slösaktigt. Förr hade saker längre livslängd, det var självklart att laga och reparera och det var inte ovanligt att prylar gick i arv från generation till generation. Reparation var en självklar del av vardagen, inte som idag, ett undantag.

Vi behöver forma ett samhälle där det är helt naturligt att reparera och kan minska våra ekologiska fotavtryck, spara pengar och skapa en mer hållbar framtid. Liberalerna kommer arbeta hårt för att den nya lagstiftningen blir så skarp som möjligt och på riktigt ser till att vi slopar slit-och-släng ekonomin.

Läs hela debattartikeln i Västerbottens-Kuriren.